Bc. Soňa Shone

Master's thesis

Graded Readers as a Source for Vocabulary Acquisition and Language Development

Graded Readers as a Source for Vocabulary Acquisition and Language Development
Anotácia:
Cílem diplomové práce je posoudit vhodnost zjednodušené četby k výuce anglického jazyka s důrazem na akvizici aktivní slovní zásoby a rozvinutí celkové znalosti jazyka. Pozitivní účinky extenzivního čtení byly prokázany mnoha studiemi, nicméně existuje několik výtek vůči malé autenticitě a nedostatečné frekvenci opakování slovní zásoby pro její následnou akvizici. Autorka ve své práci dokazuje pomoci …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is to consider the suitability of Graded reading for teaching English with the main focus on active vocabulary acquisition and improvement in the overall level of English. Positive effects of extensive reading through the use of Graded readers have been shown in many studies, nevertheless there are still some objections regarding authenticity and insufficient frequency of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedúci: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature