Jarmila ŠVÁBKOVÁ

Diplomová práce

Amatérský divadelní spolek v Prachaticích - Šumavský ochotnický spolek Prachatice

The amateur theatre association in Prachatice - The Bohemia amateur association Prachatice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zmapování historického vývoje divadla v Prachaticích, činnosti prachatických ochotníků s náhledem do dramaturgie, repertoáru souboru a připomenutím významných osobností. Práce je rozdělena do několika kapitol - úvodní část popisuje výběr a vznik práce. Druhá kapitola je věnována podrobnému zpracování historického vývoje v postupném časovém sledu od vzniku města Prachatice …více
Abstract:
The thesis is directed at the mapping of the theatre development in Prachatice, activity Prachatice´s amateur actors with a view into the dramaturgy, repertoire of the company and mentioning of the worthies. The thesis is divided into the several sections ? the opening part describes the selection and creation of the thesis. The second section is devoted to a detailed process of historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÁBKOVÁ, Jarmila. Amatérský divadelní spolek v Prachaticích - Šumavský ochotnický spolek Prachatice. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / ČJ-Ps