Kostyantyn Barkhanskyy

Master's thesis

Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů

Monetary and Financial Statistics in the Czech National Bank - statistics of monetary aggregates
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku zjišťování peněžních agregátů České republiky v rámci kompilace rozvahové statistiky měnových finančních institucí. Obsahem práce je vedle metodického východiska pro sestavení peněžních agregátů a celkově statistiky rozvahových položek podrobný popis procedury kompilace této statistiky v České národní bance. Cílem práce je poskytnout souhrnný přehled o metodice …more
Abstract:
This work focuses on the problems of monetary aggregates in the Czech Republic within compilation of balance sheet items statistics of monetary financial institutions. The content of this paper comprises the methodological basis for the compilation of monetary aggregates and the overall balance sheet statistics with focus on detailed description of the procedure of compiling of this statistics in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2012
  • Supervisor: Jaroslav Brada
  • Reader: Milan Nejman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29608