Bc. Václav Hejret

Diplomová práce

Predikce fyzikalně-chemických vlastností pomocí nábojových deskriptorů

Prediction of physico-chemical properties via charge descriptors
Anotace:
Disociační konstanta kyselin (pKa) a rozdělovací koeficient (logP) jsou důležité fyzikálně-chemické vlastnosti, jejichž hodnoty byly aplikovány v mnoha chemických, biologických, farmaceutických nebo environmentálních studiích. Velmi slibným přístupem pro jejich predikci je využití QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship) modelů, kde se jako deskriptory používají parciální atomové náboje …více
Abstract:
The acid dissociation constant (pKa), and the partition coefficient (logP) are important physico-chemical properties whose values were applied in several chemical, biochemical, pharmaceutical or environmental studies. A very promising approach for their prediction is the utilization of QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship) models, where partial atomic charges are applied as descriptors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Geidl, doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika