Mgr. Renáta Papcunová

Bakalářská práce

Korekce refrakčních vad dětského věku

Correction of refractive errors in childhood
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá korekcí refrakčních vad dětského věku. V úvodních kapitolách je popsán obecný vývoj dítěte se zaměřením na postnatální vývoj očí. Dále je uvedena charakteristika refrakčních vad a možnosti vyšetření refrakce a zrakové ostrosti u dětí. Hlavní část práce je věnována korekci dětských refrakčních vad - kdy a proč korigovat - a následně jsou zmíněny možnosti korekce.
Abstract:
This bachelor thesis deals with correction of refractive errors in childhood. In introductory chapters the general child development with the focus on the postnatal eye development is described. Furthermore characteristics of refractive errors and options of examination of refraction and visual acuity are approached. The main part is devoted to correction of refractive errors in childhood – when and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie