Theses 

Jakým způsobem nahlížejí na domácí úkoly na základní škole učitel, žák a rodiče žáka – Bc. Jesika Lapešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Bc. Jesika Lapešová

Bakalářská práce

Jakým způsobem nahlížejí na domácí úkoly na základní škole učitel, žák a rodiče žáka

How look teachers, pupils and pupils parents at homework at elementary school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou domácích úkolů na základní škole. První částí je teoretická část, na kterou navazuje část výzkumná. Teoretické část se zabývá tématy, jako jsou domácí úkoly jako takové, vztah žáků, učitelů a rodičů k domácím úkolům, komunikace mezi žáky, rodinou a školou, neboť toto téma je neodmyslitelnou součástí domácí přípravy a domácích úkolů. V této části se také objevuje téma učebnic a domácích úkolů, a také kritika domácích úkolů. Výzkumná část je zaměřena na rozhovory s výzkumníky a jeho následnou analýzu. Rozhovory jsou zaměřeny na problematiku domácích úkolů. Práce si klade za cíl zjistit odpovědi na výzkumné otázky.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with homework in elementary school. This work consists of two parts. Theoretical and follow – up research part. Theoretical part includes topics such as homework, what do pupils, teachers and parents think about homework, communication between pupils, their families and school because it is inseparable part of the homework. Theoretical part includes also topics such as homework in textbooks and homework critism. Research part focused on interviews with researchers and subsequent analysis of the responses. Interviews are focused on homework. The aim of this bachelor´s thesis is to find answers to research questions.

Klíčová slova: domácí úkoly, žák, učitel, rodiče, homeworks, pupil, teacher, parents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 23:37, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz