Bc. Jesika Lapešová

Bakalářská práce

Jakým způsobem nahlížejí na domácí úkoly na základní škole učitel, žák a rodiče žáka

How look teachers, pupils and pupils parents at homework at elementary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácích úkolů na základní škole. První částí je teoretická část, na kterou navazuje část výzkumná. Teoretické část se zabývá tématy, jako jsou domácí úkoly jako takové, vztah žáků, učitelů a rodičů k domácím úkolům, komunikace mezi žáky, rodinou a školou, neboť toto téma je neodmyslitelnou součástí domácí přípravy a domácích úkolů. V této části se také objevuje …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with homework in elementary school. This work consists of two parts. Theoretical and follow – up research part. Theoretical part includes topics such as homework, what do pupils, teachers and parents think about homework, communication between pupils, their families and school because it is inseparable part of the homework. Theoretical part includes also topics such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy