Tereza Tkáčová

Bakalářská práce

Dětství a stáří v literatuře 19. století

Childhood and old age in literature of 19th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením dětství a stáří v české próze 19. století. V prvních kapitolách se práce věnuje společensko-historickému kontextu 19. století. Dále se zabývá rozbory konkrétních děl a porovnáním motivů dětství a stáří v dílech Boženy Němcové (Babička), Vítězslava Hálka (Na statku a v chaloupce, Na vejminku) a Terézy Novákové (Úlomky žuly). Cílem práce je přiblížit různé způsoby …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with displaying the childhood and old age in the Czech prose of 19th century. The first chapter of the work is devoted to the socio-historical context of 19th century. Further chapters deal with the analysis of specific works and by examination of the themes of childhood and old age in the works of Božena Němcová´s (Babička), Vítězslav Hálek´s (Na statku a v chaloupce, Na …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tkáčová, Tereza. Dětství a stáří v literatuře 19. století. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická