Tereza Tkáčová

Bachelor's thesis

Dětství a stáří v literatuře 19. století

Childhood and old age in literature of 19th century
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením dětství a stáří v české próze 19. století. V prvních kapitolách se práce věnuje společensko-historickému kontextu 19. století. Dále se zabývá rozbory konkrétních děl a porovnáním motivů dětství a stáří v dílech Boženy Němcové (Babička), Vítězslava Hálka (Na statku a v chaloupce, Na vejminku) a Terézy Novákové (Úlomky žuly). Cílem práce je přiblížit různé způsoby …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with displaying the childhood and old age in the Czech prose of 19th century. The first chapter of the work is devoted to the socio-historical context of 19th century. Further chapters deal with the analysis of specific works and by examination of the themes of childhood and old age in the works of Božena Němcová´s (Babička), Vítězslav Hálek´s (Na statku a v chaloupce, Na …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tkáčová, Tereza. Dětství a stáří v literatuře 19. století. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická