Bc. Jakub Vlček

Master's thesis

Hudba a zvuk v českém animovaném filmu z hlediska vztahu k filmovému prostoru

Music and Sound in Czech Animated Film from the Point of View of the Relation of Sound to Film
Anotácia:
Následující práce pojednává o hudbě, resp. všech zvukových složkách animovaného filmu z hlediska jejich vztahu k filmovému prostoru. Zvuk a hudba sémanticky zpodobňují filmové dění. Předmětem jsou jednotlivé podoby vzájemných vazeb zvuku a filmu a konkrétní vyjadřovací prostředky hudby. Nezabýváme se konkrétními kompozičními postupy. Problematika je nastíněna na vybraných příkladech konkrétních filmů …viac
Abstract:
The presented work refers to the sound-track in Czech animated film from the point of view of how the sound is related to the film space. The sound-track is represented by the music itself or additional sound effects. The relation between music and film is basically a relation of a semantic matter. Technological and historical aspects are examined in the beginning of the work, however, the main aim …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2006
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta