Theses 

Dialogické mluvené formáty - komunikační strategie Michaely Jílkové v pořadu Máte slovo – Ludmila CHUDÁRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Německá filologie - Žurnalistika

Ludmila CHUDÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Dialogické mluvené formáty - komunikační strategie Michaely Jílkové v pořadu Máte slovo

Dialogue speech formats - communication strategies of Michaela Jílková in TV programme Máte slovo.

Anotace: Předložená bakalářská diplomová práce se zabývá činností moderátorky Michaely Jílkové v diskusním pořadu Máte slovo. Analyzuje verbální prostředky řízení dialogu, přičemž klade důraz na klasifikaci a analýzu moderátorčiných otázek a přerušování replik hostů. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s mediálním dialogem a moderátorskou činností. Tak je utvořen analytický rámec pro část praktickou, která se zabývá popisem a analýzou vybraných prostředků řízení dialogu, které moderátorka využívá. Analýza je prováděna na základě důkladného sledování vzorku dvou dílů pořadu. Cílem práce je analýza vybraných komunikačních strategií, pomocí kterých moderátorka dosahuje svého úkolu, kterým je řízení průběhu diskusního pořadu. Práce má za úkol také zjistit míru agresivity jejího tázání.

Abstract: The bachelor thesis presented depicts the performance of the TV host Michaela Jílková in the talk show Máte slovo. It will analyze the verbal means of the dialogue management, while emphasizing the classification of the host's questions and the interruption of guests' talks. In the theoretical part of the thesis there will be defined the terms connected to the media dialogue and the performance of the host. This way the analytical framework will be constructed to function in the practical part, which will describe and analyse the means of the dialogue management that the host uses. The analysis is based on the thorough watching of two episodes of the show. The goal of the thesis is to describe the communication strategies used to anable the host to achieve her task to direct the course of the talk show. Another goal of the thesis is to find the degree of aggressiviness of the host.

Klíčová slova: Mediální dialog, institucionální dialog, řízení dialogu, dialogické žánry, diskusní pořad, moderátor, role moderátora, promluvy moderátora, otázky moderátora, přerušení replik, Máte slovo, Michaela Jílková

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

CHUDÁRKOVÁ, Ludmila. Dialogické mluvené formáty - komunikační strategie Michaely Jílkové v pořadu Máte slovo. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:33, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz