Mgr. Eva Pelikánová

Diplomová práce

Vánoce v environmentální výchově na 1. stupni ZŠ

Christmas in the environmental education at primary school
Anotace:
Diplomová práce „Vánoce v environmentální výchově na 1. stupni základní školy“ rozšiřuje obsah environmentální výchovy o téma Vánoc, na které nahlíží z pohledu výchovy k šetrnému životnímu stylu. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První je zaměřena na teorii environmentální výchovy, druhá na environmentální výchovu jako průřezové téma v RVP ZV a na její metody a formy. Dále uvádí přehled …více
Abstract:
The diploma thesis „Christmas in the Environmental Education at Primary school“ expands the content of environmental education on the theme of Christmas, which is seen from the view of education environmental-friendly lifestyle. The theoretical part is divided into three chapters. The first focuses on the theory of environmental education, the second is about environmental education as a cross-curricular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Máchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy