Bc. Mária Kundračíková

Diplomová práce

Proces riadenia kariéry v štvorhviezdičkových hoteloch v Slovenskej republike

Career Management Process in the 4 Star Hotels in the Slovak Republic
Abstract:
The submitted master´s thesis aimed to elaborate the career management issue in an organisation and to determine the concrete approach of the four-star hotels in the Slovak Republic to this process. In the theoretical part, the thesis explains important notions such as career, career anchor, career dynamics and employee career development system. It focuses in detail on the career management process …více
Abstract:
Predložená diplomová práca si za svoj cieľ stanovila rozpracovať problematiku riadenia kariéry v organizácii a zistiť konkrétny prístup štvorhviezdičkových hotelov v Slovenskej republike k tomuto procesu. V teoretickej časti vysvetľuje podstatné pojmy ako kariéra, kariérovú kotvu, dynamiku kariéry a systém rozvoja kariéry zamestnancov. Detailnejšie sa sústredí na proces riadenia kariéry a jednotlivé …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze