Michal Masarik

Bakalářská práce

Marketingová komunikace v obchodu a službách

Marketing communication in trade and services
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingové komunikace pro Českou asociaci stolního tenisu mapováním a porovnáním tradiční a digitální komunikace. Bakalářská práce je rozdělana do dvou částí. První část je teoretická, která zahrnuje současné i již zavedné trendy marketingové komunikace. Druhá část zpracovává obsahovou analýzu, na kterou navazuje návrh pro zlepšení marketingové komunikace …více
Abstract:
This thesis aims to create a proposal of marketing communication for the Czech Table Tennis Association by mapping and comparing traditional and digital communication. This bachelor's thesis is split into two parts. The first one is theoretical, which includes already established trends in marketing communication. The second part deals with content analysis, which is followed by a proposal to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivana Bulanda, PhD.
  • Oponent: Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.