Mgr. Miroslav Jagelka

Bakalářská práce

Periody a pozorované světelné křivky magnetických chemicky pekuliárních hvězd

The periods and the observed light curves of magnetic chemically peculiar stars
Abstract:
This thesis is focused on the research of light curves of magnetic chemically peculiar stars. The first two chapters forms a~theory, where are briefly summarized the history of research, classification and physical characteristics of this group of variable stars, along with a~basic description of the photometric systems, light curves and regression analysis. In the third and fourth chapter is the main …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum světelných křivek magnetických chemicky pekuliárních hvězd. První dvě kapitoly tvoří teorie, ve které je stručně shrnuta historie výzkumu, klasifikace a fyzikální charakteristiky této skupiny proměnných hvězd spolu se základním popisem fotometrických systémů, světelných křivek a regresní analýzy. Ve třetí a čtvrté kapitole je jádro práce, kde se nachází podrobnější …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta