Bc. Martin Capita

Diplomová práce

Zásah jednotky požární ochrany u dopravní nehody s únikem nebezpečné látky

Intervention of the Fire Protection Unit in a Traffic Accident with Leakage of a Dangerous Substance
Anotace:
Diplomová práce nastiňuje problematiku zásahu jednotek požární ochrany u dopravní nehody s únikem nebezpečné látky. Cílem mé práce je identifikace, analýza a následný návrh doporučení pro minimalizaci rizik hrozící zasahujícím hasičům. Teoretická část práce zahrnuje právní dokumenty a odbornou literaturu tvořící komplexní základ pro tvorbu části praktické. Pro kvalitnější pochopení problematiky je …více
Abstract:
The diploma thesis outlines the issue of intervention of fire protection units in a traffic accident with a leak of a dangerous substance. The aim of my work is to identify, analyze and then propose recommendations for minimizing the risks to firefighters. The theoretical part of the work thesis includes legal documents and professional literature forming a comprehensive basis for the creation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Capita, Martin. Zásah jednotky požární ochrany u dopravní nehody s únikem nebezpečné látky. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe