Bc. Jana Mácová

Master's thesis

Míra pohybových aktivit seniorů

Extent of movement activities of seniors
Abstract:
Diplomová práce předkládá přehled o pohybových aktivitách seniorů z Třebíče, žijících v sociálních zařízeních a v přirozeném domácím prostředí. Zjišťuje jakým pohybovým aktivitám se senioři věnují, jak využívají organizované pohybové programy. Zabývá se nabídkou pohybových aktivit pro seniory v Třebíči a faktory, které ovlivňují jejich využívání. Teoretická část je zaměřena na involuční změny a její …more
Abstract:
The diploma thesis presents a survey of movement activities of the seniors living in residential care homes or in natural home environment in Třebíč. It finds out what movement activities the seniors go in for and how they participate in organized movement programmes. It deals with movement activities offered to the seniors in Třebíč and factors influencing the seniors’ participating in them. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta