Bc. Kateřina Poláchová

Bakalářská práce

Určení prediktorů velikosti dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu

Identification of predictors of dose of ionizing radiation in the area of the heart in the left-hand breast radiotherapy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá určením prediktorů dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu.
Abstract:
This bachelor thesis concerns a determination and a validation of predictors of the ionizing radiation dose to heart in the left-sided breast cancer radiotherapy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Vladimír Rak
  • Oponent: MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta