Bc. Magdalena Marie Šťastná

Bakalářská práce

Sexuální výchova podle standardů WHO

Sexuality education according to WHO standards
Anotace:
Tato bakalářská práce přibližuje pojmy a definice týkající se sexuality, vývoj lidské sexuality a sexuálního chování. Nastiňuje historický kontext výuky sexuální výchovy v Evropě a současnou situaci v České republice. Cílem této práce je přiblížit Standardy pro sexuální výchovu v Evropě od WHO (WHO: Standards for Sexuality Education in Europe), analyzovat publikaci Jak mluvit s dětmi o sexu? od MUDr …více
Abstract:
This bachelor thesis approaches the concepts and definitions related to sexuality, development of human sexuality and sexual behavior. It outlines historical context of sexuality education in Europe and the current situation in the Czech Republic. The aim of this thesis is to introduce Standards for sexuality education in Europe by WHO (WHO: Standards for Sexuality Education in Europe), to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta