Ing. Vít Bednář

Bakalářská práce

Možnosti využití přístroje Gleeble pro difúzní svařování homogenních a heterogenních svarů

Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce, bylo nalézt a popsat způsob optimalizace procesních parametrů při difúzním svařování zaměřených na vytvoření dostatečně pevných heterogenních spojů. Práce je rozdělěna na dvě části teoretickou a experimentální. V teoretické části, je popsán fyzikální princip a problematika difúzního svařování a možnosti a využitelnost přístroje Gleeble. Experimentální část, obsahuje …více
Abstract:
The aim of the thesis was to find a way to describe the optimization of process parameters during the diffusion welding aimed on creating a sufficient strength of dissimilar joints. The work is divided into two parts: theoretical and experimental. The physical principles and problems of diffusion welding and the possibilities and usability of the Gleeble are described in the theoretical part. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednář, Vít. Možnosti využití přístroje Gleeble pro difúzní svařování homogenních a heterogenních svarů. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN