Bc. Štefan Novotný

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků a z něj vyplývající doporučení pro marketingovou politiku hotelu

Marketing customer satisfaction research and the resulting recommendations for the marketing policy of the hotel
Anotace:
Diplomová práce se věnuje marketingovému výzkumu, který je zaměřen na spokojenost návštěvníků hotelu Hořec. Hlavním cílem je charakterizovat pojem spokojený zákazník a uvést doporučení pro zlepšení marketingové politiky hotelu. Teoretická část práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu a spokojeností hotelových hostů s následným vymezením marketingu ubytovacích zařízení. Údaje z teoretické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing research which focuses on satisfaction of the visitors of hotel Hořec. The main goal is to characterize the concept of a satisfied customer and to make recommendations for improving the marketing policy of the hotel. The theoretical part deals with marketing research and satisfaction of hotel guests, with subsequent specification of the accommodation facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání