Mgr. Michaela Alexová

Diplomová práce

Mezinárodní únosy dětí z pohledu Evropského soudu pro lidská práva

International Child Abduction from the Point of View of the European Court of Human Rights
Anotace:
Práce se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. V úvodních kapitolách vymezuje použitelné prameny právní úpravy v této oblasti a definuje základní pojmy, které jsou v nich obsaženy. Cílem práce je pomocí induktivní analýzy zhodnotit vybranou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s aplikací Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních …více
Abstract:
Thesis deals with international child abduction from the perspective of the European Court of Human Rights. In the opening chapters defines the applicable sources of law in this area and defines the basic concepts that are contained in them. The aim is to evaluate selected case law of European Court of Human Rights by using inductive analysis in connection with the application of the Convention on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta