Mgr. Michaela Alexová

Master's thesis

Mezinárodní únosy dětí z pohledu Evropského soudu pro lidská práva

International Child Abduction from the Point of View of the European Court of Human Rights
Abstract:
Práce se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. V úvodních kapitolách vymezuje použitelné prameny právní úpravy v této oblasti a definuje základní pojmy, které jsou v nich obsaženy. Cílem práce je pomocí induktivní analýzy zhodnotit vybranou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s aplikací Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních …more
Abstract:
Thesis deals with international child abduction from the perspective of the European Court of Human Rights. In the opening chapters defines the applicable sources of law in this area and defines the basic concepts that are contained in them. The aim is to evaluate selected case law of European Court of Human Rights by using inductive analysis in connection with the application of the Convention on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta