Bc. Pavla Kamenická

Bakalářská práce

Taneční pohybová aktivita pro děti předškolního věku

Dance physical activity for preschool children.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tanečně pohybové aktivitě dětí předškolního věku. Cílem je vytvoření metodického materiálu se zaměřením na různé druhy tance (klasický moderní, scénický). Metodický materiál bude určen pro pedagogy v MŠ a vedoucí volnočasových aktivit. Teoretická část obsahuje vývoj dítěte předškolního věku, význam taneční pohybové aktivity a její provázanosti s RVP PV. Dále seznamuje s …více
Abstract:
This bachelor thesis treats of dance move activities for children of pre-school age. One of the aims is to create methodical material which is focuses on different kinds of dance (classical, modern and scenic dance). Methodical material is intended for pedagogues in nursery schools and for instructors of leisure time activities. Theoretical part contains pre-school child development, meaning of dance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma