Theses 

Taneční pohybová aktivita pro děti předškolního věku – Bc. Pavla Kamenická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Pavla Kamenická

Bakalářská práce

Taneční pohybová aktivita pro děti předškolního věku

Dance physical activity for preschool children.

Anotace: Bakalářská práce pojednává o tanečně pohybové aktivitě dětí předškolního věku. Cílem je vytvoření metodického materiálu se zaměřením na různé druhy tance (klasický moderní, scénický). Metodický materiál bude určen pro pedagogy v MŠ a vedoucí volnočasových aktivit. Teoretická část obsahuje vývoj dítěte předškolního věku, význam taneční pohybové aktivity a její provázanosti s RVP PV. Dále seznamuje s různými tanečními styly a jejich metodikou. Poukazuje na význam taneční improvizace, tanečních her a využití pomůcek. Zahrnuje i kapitolu o správném držení těla a vadách pohybového ústrojí. Shrnuje i poznatky o přístupu pedagoga a o tom, jak by měla probíhat výuka. Praktická část se skládá ze tří kompletních výukových hodin, každá je zaměřena na jeden konkrétní taneční styl. Tance jsou rozděleny do tematických bloků. Tato část také obsahuje zásobník tanečních her.

Abstract: This bachelor thesis treats of dance move activities for children of pre-school age. One of the aims is to create methodical material which is focuses on different kinds of dance (classical, modern and scenic dance). Methodical material is intended for pedagogues in nursery schools and for instructors of leisure time activities. Theoretical part contains pre-school child development, meaning of dance move activity and its cohesion with RVP PV. It also informs us about different dancing styles and their methodology. It points out the importance of dancing improvisation, dance games and using of educational toys. It also covers chapter about correct posture and organs of motion defects. It recapitulates knowledge about teacher approach and how to coordinate tuitions. Practical part is consists of three complete lessons and each lesson is focused on one concrete dancing style. Dances are divided into thematic sections. This part also includes dance games.

Klíčová slova: Tanec, pohyb, dítě, vývoj, dance, move, children, development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:36, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz