Bc. Jaroslav Síka, DiS.

Diplomová práce

Projektové řízení v cloudu

Cloud Project Management
Anotace:
Primárním cílem této diplomové práce „Projektový management v cloudu“ je porovnat tradiční způsoby projektového řízení a nástroje používané pro jeho podporu s moderním projektovým managementem v cloud prostředí. V první části práce se zaměřuji na porovnání tradičních rigorózních metodik s vodopádovým přístupem a agilních metodik s iterativním přístupem k řízení projektu. V navazující kapitole se snažím …více
Abstract:
The primary target of this diploma thesis „Cloud project management” is comparison of traditional project management with his support tools opposite modern cloud project management. In the first part I compare traditional waterfall methodologies opposite agile methodologies with iterative approach. In the next chapter I am trying to show some forms of providing project management tools with some of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Šebek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management