Bc. Simona Petrovičová

Bakalářská práce

Dostupnost bydlení pro mladé lidi do 35 let na Slovensku

Affordability of housing for young adults up to 35 years in Slovakia
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “Affordability of housing for young adults up to 35 years on Slovakia” is to consider the affordability of housing and to map conditions which are available for securing adequate housing for young adults on Slovakia. The first part is devoted to character of housing and its individual nature. The second part is about housing policy and The Housing and Concept for …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Dostupnosť bývania pre mladých do 35 rokov na Slovensku“ je posúdiť dostupnosť bývania a zmapovať podmienky, ktoré sú dostupné pre zabezpečenie primeraného bývania pre mladých ľudí do 35 rokov na Slovensku. Prvá časť tejto práce sa zaoberá charakteristikou bývania a jeho špecifickými vlastnosťami. Nadväzujúca druhá časť je o bytovej politike a štátnej bytovej koncepcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Igor Kiss
  • Oponent: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma