Veronika HOLUBOVÁ

Master's thesis

Aktivity zaměřené na prevenci vzniku odpadů a nakládání s nimi na 1. stupni základní školy

Activities aimed at the prevention and management of waste at primary school
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části se zabývá odpadovou problematikou s důrazem na komunální a domovní odpad. Je zde popsáno třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Následující kapitola se zaměřuje na environmentální výchovu, kde je shrnuta její historie jak ve světě, tak v České republice a také popsána současná …more
Abstract:
This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part aims on a waste problem while focusing on municipal and household waste. Classification, recycling and waste prevention are described there. The following chapter focuses on an environmental education, which summarizes its history both in the world and in the Czech Republic and also describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLUBOVÁ, Veronika. Aktivity zaměřené na prevenci vzniku odpadů a nakládání s nimi na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary Schools - Special Pedagogy