Ing. Iveta Marková

Bakalářská práce

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis using rations
Anotace:
Tato práce se zabývá finanční analýzou pomocí jednotlivých poměrových ukazatelů. Obsahuje postup finanční analýzy a také hlavní cíle finanční analýzy. Dále se pak zabývá hlavními zdroji informací pro finanční analýzu, metodami finanční analýzy a obzvláště jednotlivými poměrovými ukazateli. V aplikační části se bakalářská práce zaměřuje na vybrané podniky. Na základě účetních výkazů je provedena analýza …více
Abstract:
This thesis deals with a financial analysis using ratios. It includes practice of financial analysis and the main objectives of financial analysis too. Also it deals with the main sources of information for financial analysis, financial analysis methods and especially the individual ratios. The application of the work is focused on selected companies. On the basis of financial statements is made an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance