Bc. Magdalena Panská

Bachelor's thesis

Novorozenecký screening těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID, severe combined immunodeficiency)

Newborn screening of severe combined immunodeficiency (SCID)
Anotácia:
1.1.2022 byl v České republice zahájen pilotní projekt pro ověření schůdnosti novorozeneckého screeningu těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID = severe combined immunodeficiency). Jedná se o heterogenní skupinu velice závažných onemocnění, která postihují jak humorální, tak buněčnou složku imunity. U pacientů se již pár měsíců po narození objevují těžké až život ohrožující infekce, proto je včasná …viac
Abstract:
On January 1, 2022, a pilot project launched in the Czech Republic to verify the feasibility of neonatal severe combined immunodeficiency (SCID) screening. It is a heterogenous group of very severe diseases, which affect both humoral and cellular component of the immune system. A few months after birth patients suffer from severe even life-threatening infections, therefore early diagnosis is crucial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedúci: Mgr. Martina Vaňásková
  • Oponent: Mgr. Edita Ošťádalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Laboratory diagnostic in healthcare / Laboratory Assistant