Bc. Eva Žákovská

Diplomová práce

Rozvoj stylů učení žáků základních škol při výuce zeměpisu pohledem učitelů

Development of learning styles of primary school pupils from a Geography teachers‘ perspective
Anotace:
Tato práce se zabývá styly učení žáků základních škol a způsobem, jakým je rozvíjejí učitelé zeměpisu. V teoretické části práce je pojednáno o různých učebních stylech a možnostech jejich rozvíjení. Praktická část je realizována jako polostrukturovaný rozhovor s 5 učiteli zeměpisu na vybraných základních školách v Brně. Cílem této práce je zjistit, jak učitelé základních škol pomáhají a jak by mohli …více
Abstract:
This thesis deals with learning styles of primary school pupils and with the way Geography teachers develop them. In the theoretical part, I researched various learning styles and options for their development. The practical part is written as a half-structured interview with five Geography teachers on selected primary schools in Brno. The aim of this work is to find out, how the primary school teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta