Jana PLANDOROVÁ

Diplomová práce

Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop

Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop
Abstract:
This master thesis presents a view of hip hop culture that originated in African-American communities in New York City during the late 1970s. The thesis offers guidance on the evolution of hip hop culture and covers basic terms, elements, features, concepts and the pioneers of hip hop including the most important issues related to the culture that became the voice of youth around the world. The thesis …více
Abstract:
Tato diplomová práce představuje hip hopovou kulturu, která se zrodila v afro-amerických komunitách v sedmdesátých letech 20. století v New Yorku. Práce se zabývá vývojem hip hopové kultury a věnuje se základní terminologii, prvkům hip hopu, jeho hlavním rysům a myšlenkám. Práce rovněž nastíní jména průkopníků kultury spolu s nejdůležitějšími událostmi týkajícími se kultury, která se stala hlasem mladých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011
Zveřejnit od: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLANDOROVÁ, Jana. Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství hudební výchovy pro SŠ