Jana PLANDOROVÁ

Master's thesis

Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop

Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop
Abstract:
This master thesis presents a view of hip hop culture that originated in African-American communities in New York City during the late 1970s. The thesis offers guidance on the evolution of hip hop culture and covers basic terms, elements, features, concepts and the pioneers of hip hop including the most important issues related to the culture that became the voice of youth around the world. The thesis …more
Abstract:
Tato diplomová práce představuje hip hopovou kulturu, která se zrodila v afro-amerických komunitách v sedmdesátých letech 20. století v New Yorku. Práce se zabývá vývojem hip hopové kultury a věnuje se základní terminologii, prvkům hip hopu, jeho hlavním rysům a myšlenkám. Práce rovněž nastíní jména průkopníků kultury spolu s nejdůležitějšími událostmi týkajícími se kultury, která se stala hlasem mladých …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2011
Accessible from:: 21. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2011
  • Supervisor: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLANDOROVÁ, Jana. Hip Hop vs. Society and Society vs. Hip Hop. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teaching for Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství hudební výchovy pro SŠ