Ing. Veikko Lungameni SHALIMBA

Diplomová práce

Spalování směsi motorové nafty a oleje Jatropha ve spalovacích motorech

Jatropha oil and its blends with petroleum diesel in diesel engine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá experimentálním měřením a analýzou vlastností, provozem a emisemi paliv z oleje Jatropha a jeho směsí s naftou při použití v systémech s předehřevem paliva. Hlavním cílem této práce je získat fyzikální vlastnosti Jatropha oleje - hustota, dynamická a kinematická viskozita, zjistit provozní vlastnosti Jatropha oleje - spotřebu, výkon a moment; změřit hodnoty emisí z Jatropha …více
Abstract:
This thesis engages on experimental measurement and analysis of properties, performance and emissions of Jatropha oil and its blends with diesel in a preheating system in diesel engine. The main aims of thesis are: to obtain Jatropha fuel properties such as density, dynamic and kinematic viscosity; to obtain Jatropha fuel performance such as consumption, output power and moment; to obtain Jatropha …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Hrala

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHALIMBA, Veikko Lungameni. Spalování směsi motorové nafty a oleje Jatropha ve spalovacích motorech. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby