Bc. Terézia Ďurkovicová

Diplomová práce

Analýza PCA 3D modelů obličejů

Principal component analysis of 3D face models
Abstract:
This thesis describes the usage of Principal Component Analysis (PCA) and the procedure of searching for principal components, their meaning and use in practice. The thesis treats the issue of PCA on large data. It specifically focuses on the practical usage of PCA when analysing 3D models of human faces. One of the tasks of this thesis was to create an application for implementation and testing of …více
Abstract:
Práca popisuje využite analýzy hlavných komponentov (PCA) a postup pri hľadaní hlavných komponentov, význam hlavných komponentov a ich využitie. Popisuje problematiku analýzy PCA na objemných dátach. Konkrétne sa zameriava na využitie metódy PCA v analýze 3D modelov ľudských tvárí. V rámci zadania bola vytvorená aplikácia na realizáciu a testovanie analýzy na individuálnych modeloch a hromadne na skupine …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma