Bc. Petr Lukašík

Diplomová práce

Změna oběhů vozidel veřejné linkové dopravy vybraného dopravce

The change of public line transport vehicles´ turnovers for selected carrier
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou oběhů vozidel veřejné linkové dopravy u vybraného dopravce. Součástí práce je charakteristika podmínek nutných pro zpracování oběhů vozidel a analýza stávajících oběhů dopravce. Obsahem další části práce je charakteristika možných metod řešení. Práce obsahuje také návrh změny oběhů vozidel, který je v jejím závěru vyhodnocen.
Abstract:
This diploma thesis concerns the processing of public line transport vehicles´ turnovers for a selected carrier. The thesis includes the characteristics of conditions for the processing of public transport vehicles´ turnovers. Next part of the thesis is analysis of the current state of turnovers. The diploma thesis also includes the scheme of change of public transport vehicles´ turnovers which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lukašík, Petr. Změna oběhů vozidel veřejné linkové dopravy vybraného dopravce. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy