Bc. Lukáš Majdan

Bakalářská práce

Automatické spracovanie gramatiky linuxových príkazov a kontextových informácií z bezpečnostného tréningu

Automatic Parsing of Linux Commands Grammar and Contextual Information from Cybersecurity Training
Abstract:
To improve the quality of cybersecurity training on the KYPO platform, participants receive various types of feedback on their performance. Syntactic and semantic analysis of commands from the training allows generating this feedback. The analysis uses two inputs, namely the grammar of the commands to detect syntactic errors and the training settings to detect semantic errors. So far, these files have …více
Abstract:
Pre zlepšovanie kvality kyberbezpečnostných tréningov na platforme KYPO účastníci dostávajú rôzne typy spätnej väzby k ich výkonu. Syntaktická a sémantická analýza príkazov z tréningu umožňuje generovať túto spätnú väzbu. Analýza používa dva vstupy, konkrétne gramatiku použitých príkazov na odhalenie syntaktických chýb a nastavenie tréningu pre odhalenie sémantických chýb. Tieto súbory boli doteraz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Valdemar Švábenský
  • Oponent: Mgr. Lukáš Sadlek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.