Kateřina Nikodýmová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Nursing Process for a Patient after Total Hip Replacement
Anotace:
Tématem bakalářské práce je „Ošetřovatelský proces o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu“. Práce se dělí na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsána totální endoprotéza kyčelního kloubu, koxartróza a specifická péče u pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Praktická část je zaměřena na popis ošetřovatelského procesu u pacienta, který podstoupil operaci …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is „Nursing care process for patients receiving total hip replacement“. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part describes total hip replacement, coxarthrosis and specific care patterns for patients receiving total hip replacement. In the practical part, there is a description of the nursing process‚ of a patient who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra