Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.

Doctoral thesis

Language of the Internet: Positive Politeness Strategies Claiming Common Ground in Asynchronous Computer-Mediated Communication

Language of the Internet: Positive Politeness Strategies Claiming Common Ground in Asynchronous Computer-Mediated Communication
Abstract:
Disertační práce se zabývá analýzou jazyka různých online komunit komunikujících prostřednictvím internetových diskusních fór věnovaných tzv. ženským tématům (dieta, neplodnost, těhotenství, mateřství, atd.). Nejprve zkoumá, nakolik se tato asynchronní počítačem řízená komunikace podobá mluvené řeči a psanému projevu, a zároveň popisuje, jak mluvčí překonávají fakt, že komunikace neprobíhá simultánně …more
Abstract:
The present dissertation deals with the language of online communities based on Internet discussion fora dedicated to 'women's' topics, such as dieting, infertility, pregnancy and mothering. First, it examines to what extent their communication resembles face-to-face communication and writing (Crystal and Davy 1969, Vachek 1973, Halliday 1989, Leech and Svartvik 1994, December 1996, Crystal 2001, etc …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology (4-years) / English Linguistics

Theses on a related topic