Bc. Veronika Vrběcká

Bakalářská práce

Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě

Cooperation of selected car services with subjects of value network
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výzkum spolupráce autorizovaných autoservisů se subjekty hodnotové sítě. V teoretické části byla popsána hodnota pro zákazníka a nástroj, který se uplatňuje při jejím řízení, tvorbě a zvyšování ? hodnotový management, dále je definován hodnotový řetězec, jeho prvky, činnosti, vazby a jejich posilování a hodnotová síť, jako propojení hodnotových řetězců. V praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with research in cooperation of authorized car services with subjects in value chain. In the theoretical part customer value is described and also a tool, which is used in directing, creation and increasing ? value management, furthermore a value chain is defined, its parts, activities, links and its strengthening and value network, as a connection of value chains. In practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Ehlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrběcká, Veronika. Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků