Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

Doctoral thesis

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu).

Dialogues of desperate people: poetics and structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area).
Abstract:
Disertační práce Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové …more
Abstract:
The dissertation Dialogues of Desperate People: Poetics and Structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area) is concerned with the productivity of one of the ancient Egyptian works, The Dispute of a man with his Ba, in the context of a worldwide literature in order to determine the group of works related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Reader: prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta