Theses 

Materiály pro reklamní tisk – Ing. Kateřina Hájková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Kateřina Hájková

Bakalářská práce

Materiály pro reklamní tisk

Printing materials for advertising purposes

Anotace: Tato bakalářská práce poskytuje přehled o materiálech pro reklamní tisk. Je zde popsán signmaking, kde jsou popsány jednotlivé typy reklam, jako světelná reklama, nafukovací reklama, velkoplošný reklama, podlahová reklama a informační systémy. Jsou zde popsány materiály, které se potiskují, konkrétně plastové materiály, papírové a kartonové materiály, sklo a porcelán, textil, u každého materiálu jsou popsány i tiskové technologie, kterými se daný materiál potiskuje. Poslední kapitola se týká tiskových barev pro jednotlivé materiály, jak pro sklo, textil, jsou zde uvedeny i speciální tiskové barvy, kterými se vytváří speciální efekty.

Abstract: This bachelor´s thesis provides an overview of the printing materials for advertising purposes. It is described here signmaking, which describes the different types of advertising, such as light signs, inflatable advertising, large format printing, advertising and floor information systems. It describes materials that prints, particularly plastic materials, paper and cardboard materials, glass and porcelain, textiles, for each material are described and printing technology, which prints the material. The last chapter covers color printing for individual materials for glass, textiles, here are a special ink, which creates special effects.

Klíčová slova: signmaking, reklama, tisková barva, potiskovaný materiál.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Holická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14729 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Hájková, Kateřina. Materiály pro reklamní tisk. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz