Mgr. Kateřina Žáková

Diplomová práce

Translation as the Fifth Language Skill in Czech Secondary Education: A Case Study

Translation as the Fifth Language Skill in Czech Secondary Education: A Case Study
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí pedagogického překladu v dnešní výuce jazyků. Cílem práce je podat přehled o postavení překladu na českých středních školách, zjistit zda a do jaké míry univerzity, které nabízí učitelské programy, připravují své studenty na výuku překladu a zda jsou učitelé kompetentní k opravám studentských překladů. V rámci výzkumu proběhla analýza povinných a volitelných předmětů …více
Abstract:
The thesis deals with the role of pedagogical translation in today’s language teaching. The aim of the thesis is to provide an overview of the role of translation in Czech secondary education, to see whether and to which extent Czech universities offering teacher training programmes train their students in translation, and to evaluate teachers’ aptitude to teach translation as the fifth language skill …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta