Bc. Alexander MINX

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům ? Řídicí systém s centrální stanicí a komunikací

The integrated system in the building ? Intelligent family house ? Control system with a central station and communication
Anotace:
Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s problematikou návrhu integrovaných systémov, tzv. inteligentných rodinných domov, počnúc výpočtom tepelných strát, cez návrh vykurovania zahŕňajúceho ohrev pitnej vody, po návrh zabezpečovacích a protipožiarnych systémov a inteligentnej elektroinštalácie v súčinnosti s celkovým ekonomickým zhodnotením návrhu. Súčasťou návrhu je takisto možnosť využitia alternatívnych …více
Abstract:
The aim of this thesis is to get familiar with questions of designing integrated systems, so called intelligent family houses, starting with heat loss calculation, through the design of heating systems including drinking water heating, to security and fire safety systems and smart wiring in collaboration with economic assessment of whole design. Possibility of using alternative energy is also a part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINX, Alexander. Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům ? Řídicí systém s centrální stanicí a komunikací. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách