Lenka BERKOVÁ

Diplomová práce

Obchodní firma se zaměřením na skladebné prvky

Corporate firm focused on component elements
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o obchodní firmě se zaměřením na skladebné prvky. Úvod této práce je věnován historickému vývoji obchodní firmy a vymezení pojmů podnikání, podnikatel, obchodní jméno a obchodní firma. Další kapitoly se věnují platné právní úpravě obchodní firmy, jejímu významu, funkcím a zásadám tvorby obchodní firmy. Jednotlivé skladebné prvky obchodní firmy (firemní kmen a firemní …více
Abstract:
This thesis deals with company firm focused on component elements. Introduction this work is devoted to historical development of company firm and definition of the terms business, entrepreneur, company name and company firm. The next chapters include valid legislation of company firm, its importance, functions and rules of composition of a company firm. Individual component elements of company firm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERKOVÁ, Lenka. Obchodní firma se zaměřením na skladebné prvky . Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j4nax0 j4nax0/2
22. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.