Lukáš DUŠEK

Diplomová práce

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut's Slaughter-house Five and Timequake

Thematic Analysis of Kurt Vonnegut's Slaughter-house Five and Timequake
Abstract:
The present study analyzes the themes of two novels by Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five and Timequake. Slaughterhause-Five is Vonnegut?s best-known work and it was published for the first time in 1969. Timequake is Vonnegut?s last novel and it was published for the first time almost thirty years later, in 1997. Both novels share the use of the sci-fi motif of time travel and the character called …více
Abstract:
V této práci jsou analyzována témata románů Kurta Vonneguta Jatka č. 5 a Časotřesení. Jatka č. 5 jsou Vonnegutovým nejznámějším dílem a byla poprvé vydána roku 1969. Časotřesení je Vonnegutův poslední román, byl vydán poprvé téměř o třicet let později, roku 1997. Oba romány sdílejí použití sci-fi motivu cestování časem a postavu Kilgora Trouta, fiktivního autora science fiction. Knihy jsou v práci …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUŠEK, Lukáš. Thematic Analysis of Kurt Vonnegut's Slaughter-house Five and Timequake. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta