Helena Hradecká

Bakalářská práce

Akruální princip a jeho aplikace ve finančním účetnictví konkrétní firmy

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje akruálnímu principu a jeho aplikaci ve finančním účetnictví, zaměřuje se zejména na položky časového rozlišení v užším pojetí, dohadné položky a rezervy. Tyto položky jsou rozebrány v obecné rovině dle české účetní legislativy. Text doplňují ilustrativní příklady. Je zde znázorněn vliv aplikace akruálního principu na stanovení výsledku hospodaření, který je základem pro výpočet …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with accrual principle and its application on financial accounting. It focuses especially on accruals in narrower concept, estimates and reserves. These items are analysed generally in accordance with the current Czech accounting legislation. The text is accompanied by illustrative examples. The work presents the influence of the accrual principle application on the profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/j4rscc/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j4rscc j4rscc/4
28. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.