Jana ŠIMEČKOVÁ

Master's thesis

- Psychohygiena, coping strategie u sociálních pracovíků

- Mental hygiene, coping strategy for social workers.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem psychohygieny u sociálních pracovníků, kdy vymezuji pojem psychohygiena, čím se zabývá, k čemu je užitečná, jaké jsou metody psychohygieny, které lze v praxi využít. Dále se zabývám zátěžovými situacemi v pracovním procesu sociálního pracovníka a strategiemi zvládání těchto situací čili ? coping strategiemi. V druhé metodologické části jsem vypracovala ?Průvodce …more
Abstract:
The aim of this master`s thesis is to explore the topic of psychohygiene and social workers, its definition, what it covers, what is it beneficial for and the methods which are viable in the professional experience. It also deals with the phenomenon of tense situations in the working life of social workers and with the coping strategies. In the methodological part, the Guide through psychohygiene for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013
Accessible from:: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šobáň

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMEČKOVÁ, Jana. - Psychohygiena, coping strategie u sociálních pracovíků. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií