Bc. Tereza Řídká

Diplomová práce

Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR

Comparison of the funding of churches and parishes in FR and CR
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR“ je porovnání systému a principů financování církví a náboženských společností v daných zemích. První část se věnuje obecnému vymezení pojmu církve a náboženské společnosti. Druhá a třetí část je zaměřena na charakteristiku soudobých systémů jednotlivých zemí a jejich historii. Ve čtvrté části oba systémy …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Comparison of the funding of churches and parishes in FR and CR” is to compare the system of financing of churches and parishes in the given countries. The first part is addressed to the determination of the term of churches and parishes. The second and the third parts are concentrated on describing the current systems of single countries and their history. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta