Martin Chalupa

Bakalářská práce

Behaviorální finance - anomálie na finančních trzích

Behavioral finance - financial market anomalies
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a vysvětlení vybraných anomálií, které narušují efektivní fungování trhu. Tyto anomálie vybočují z konceptu teorie efektivních trhů, a proto první část této práce popisuje fungování trhu z pohledu této tradiční finanční teorie. Druhá část je věnována behaviorálním financím a především již samotným anomáliím. V praktické části je testován výskyt víkendového …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the description and explanation of the selected anomalies which disturb effective function of the market. This anomalies deviate from the concept of the efficient market theory. It is the reason why the first part of this thesis defines the function of the market from the perspective of the traditional financial theory. The second part is devoted to behavioral finance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Milan Matejašák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60349

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví